Portfolio

Nationale Nederlanden

Binnen Nationale Nederlanden hebben de consultants van BOW-ICT verschillende diensten verleend, voornamelijk op het gebied van testmanagement en testconsultancy op zowel SAP-systemen als Non SAP-systemen.
Een belangrijk deel van de testconsultancy inzet bestond uit het ondersteunen van de Tosca implementatie. De testautomatiseringstool helpt Nationale Nederlanden bij het opstellen, uitvoeren en rapporteren van de regressietesten binnen verschillende projecten.

Images: