Portfolio

Holland Casino

Ervaring bij Holland Casino. Functioneel Beheerder voor Team Marketing (afdeling Informatievoorziening) en Play Digital.

Als functioneel applicatiebeheerder Website binnen Holland Casino verantwoordelijk voor het volledige beheer van websites en bijbehorende apps.

Als eerste aanspreekpunt voor verschillende afdelingen binnen Holland Casino en externe leveranciers verantwoordelijk om alle vragen, verzoeken, incidenten en wijzigingen te behandelen, te prioriteren en te coördineren. Marketing is hierin één van de belangrijkste stakeholders. Opstellen van de specificaties voor wijzigingen in samenspraak met de business. Regisseren dat de wijzigingen worden gerealiseerd en erop toezien dat wijzigingen door betrokken stakeholders worden getest, indien nodig zowel extern als intern. Coördinator bij releases en ervoor zorgen dat alle stakeholders zijn geïnformeerd.

Images: