members

Mark Schouten

Een zeer ervaren Functioneel Applicatie Consultant. Hij acteert bij voorkeur op het snijvlak van Business en ICT, waarbij hij een adviserende als wel een uitvoerende rol op zich neemt.

Image: