Services

Met meer dan 30 jaar ervaring binnen het ICT vakgebied is BOW-ICT opgericht. Door deze ruime ervaring hebben we het vermogen om op ieder niveau in uw organisatie opdrachten uit te voeren. Onze dienstverlening richt zich op verschillende branches, zoals: (semi-) overheid, pensioen, bank- en verzekeringswezen, uitgeverij en MKB. Hierbij ligt de focus voor onze dienstverlening op de gebieden:

Scrum master / Agile coach

BOW-ICT helpt klanten om het Agile gedachtegoed uit te dragen en hun teams te coachen naar 'operational excellence' met gecertificeerde PSM-ers.

Test- en kwaliteitsmanagement

BOW-ICT biedt een eigen visie m.b.t. het opzetten en uitvoeren van gestructureerde testprojecten en draagt proactief bij aan het behalen van succesvolle projectresultaten. Wij...

Analyse en beheer van informatiesystemen

BOW-ICT helpt de business met het ontzorgen van ICT vraagstukken. Complexe applicatielandschappen stellen steeds hogere eisen aan onderliggende systemen en gebruikers....

Project- en Interimmanagement
Business Analyse (BA)

BOW-ICT BA adviseert en begeleidt klanten bij strategie-, organisatie- en IT- vraagstukken en geeft klanten tevens een visie op de (technologische)ontwikkelingen binnen hun...